VELKOMMEN

Bli med på sommerleir på Lunden

Vi er superklar for leir i sommer, og håper at du blir med. 

Her blir du kjent med Jesus, skaper vennskap for livet og får delta på mange gøye aktiviteter. 

MØTER


Vi ønsker å gi deg personlige Gudsopplevelser, og har derfor et stort Jesus fokus i leirene våre. Møtene er tilrettelagt til aldersgruppen på leirene. 

FELLESSKAP

Vi tror også at det er kjempeviktig å ha det gøy sammen. Vi legger derfor stor vekt på det sosiale, og at barn,- og unge skal bli kjent på tvers av kommunegrenser. 

AKTIVITETER


Leirstedet har et stort potensiale med et godt uteområdet med både badeplass, fotballbane, kanoer, trøbåter og en innendørs gymsal. 

SOMMERLEIR


09-11. JUNI 

1. - 4. KLASSE 

(årskull: 2013-2016)

Starter kl. 18.00 og slutter 14.00

TWEENSLEIR


16. - 18. JUNI

4. - 7. KLASSE 

(årskull: 2010-2013)

Starter kl. 18.00 og slutter 14.00

TENLEIR


03. - 06. AUGUST

8. KLASSE +

(årskull: 2010+) 

Starter kl. 18.00 og slutter kl . 13.00

KONTAKT LUNDEN LEIRSTED: 51 47 98 57 

(Det er ikke mobildekning på leirstedet) 

SPONSORER: